Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Organiststilling ved Støvring, Sørup og Gravlev kirker.

Organiststilling ved Støvring, Sørup og Gravlev kirker.
Udgivet tor d. 5. maj 2022, kl. 00:00
Slideshow

Organist 19 timer pr. uge til Støvring, Sørup og Gravlev sogne

Vi søger en organist til Støvring, Sørup og Gravlev kirker. Stillingen er på 19 timer pr. uge. stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022.

I Støvring, Sørup og Gravlev sogn er der 8.826 sognebørn. Der er stor tilvækst af børnefamilier til området.  Der er stor aktivitet omkring kirken – der holdes mange arrangementer både for børn og voksne. Der er god deltagelse ved kirkelige aktiviteter – f.eks. sogneaftener og familiegudstjenester. Vi ønsker at være en del af lokalsamfundet, og samarbejder gerne med andre organisationer og foreninger i sognet. Menigheden vægter musikken højt og der sættes stor pris på orgelmusikken.

Vi forventer at du:

 • har en relevant kirkemusikalsk uddannelse
 • er en dygtig organist med en bred musikalsk horisont
 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjeneste og øvrig kirkelige handlinger
 • både kan spille klassisk og rytmisk, og som ønsker at være musikalsk ambitiøs på kirkernes vegne for derved at understøtte kirkens liv på orgel og klaver
 • kan medvirke musisk og på anden vis ved konfirmandundervisning, minikonfirmander og andet børne- og ungdomsarbejde og i kirkens øvrige aktiviteter
 • kan arrangere et antal koncerter/musikarrangementer i samarbejde med aktivitetsudvalget
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, præst, menighedsråd og frivillige
 • afløser ved gudstjenester og kirkelige handlinger ved fuldtidsorganists ferie, fridage og anden fravær

Orglet i Støvring Kirke er bygget af Markussen & Søn i 2000. Orglet er på to manualer, pedal og 19 stemmer.

Orglet i Sørup Kirke er bygget af Carsten Lund i 1986. Orglet er på en manual, pedal og 6 stemmer.

Orglet i Gravlev Kirke er bygget af Jysk Orgel Byggeri/Husted orgel i 1981. Orglet er på en manual, pedal og 6 stemmer.

 

Vi tilbyder

 • gode rammer for samarbejde med fuldtids organist, ansatte, præster og menighedsråd
 • et arbejdsfællesskab med imødekommende og engagerede kollegaer
 • en arbejdsplads med kontakt til mennesker i alle aldre
 • en aktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder
 • mulighed for at øve i alle tre kirker
 • gode kontorfaciliteter

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale. Ved ansættelse indhentes børneattest. Der er en prøvetid på 3 måneder.

Motiveret ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 8336fortrolig@sogn.dk senest tirsdag den 31. maj 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted onsdag den 15. juni 2022 efter kl. 14.00

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Charlotte Sander Hedegaard Humphries tlf. 40152400

Ansættelsesmyndighed er Støvring, Sørup og Gravlev menighedsråd. Sognegården er beliggende Kirkevej 6, 9530 Støvring. Læs mere om sognet på www.støvring-sørup-gravlev.dk